Accensys-logo.svg

ICT-security

In de snel veranderende digitale wereld is het beschermen van uw bedrijfs- en klantgegevens van groot belang. Met de toenemende regels vanuit de overheid zoals AVG en NIS2, stimuleert de overheid te conformeren aan de wettelijke eisen die voor informatiebeveiliging zijn gesteld. 

Wat is ICT-security?

Accensys is de no-nonsense IT-partner en levert ICT-security oplossingen voor bedrijven. Met onze uitgebreide expertise op het gebied van ICT-security helpen wij bedrijven om cyberbedreigingen het hoofd te kunnen bieden en aan de wettelijke normen te kunnen voldoen..

Onze diensten omvatten een breed scala aan IT-security oplossingen en producten. De aanpak van Accensys is meer dan alleen het installeren van software. Het gaat bij ons om het implementeren van de systemen en processen die uw organisatie beschermt tegen dreigingen van buitenaf en helpen met de bewustwording van cyberbedreigingen van medewerkers van binnenuit.

Ongeacht de grootte van de organisatie helpt Accensys bij het identificeren van kwetsbaarheden binnen uw IT-infrastructuur en implementeert beveiligingsmaatregelen op maat.

Wat is NIS2?


De NIS2-wetgeving, de tweede Europese richtlijn inzake netwerken en informatiesystemen, is ontworpen om de cyberveiligheid binnen de Europese unie te verbeteren. Voor organisaties in vitale sectoren zoals de gezondheidszorg, transport en banken is het van belang om maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen en incidenten te melden bij de nationale autoriteiten om zo een hogere cyberweerbaarheid te krijgen.

Door samen te werken en toezicht te houden op naleving, streeft NIS2 naar een verbeterde weerbaarheid tegen cyberdreigingen en het waarborgen van de continuïteit van essentiële diensten binnen Europa. Accensys wil je graag helpen bij de implementatie van NIS2 binnen jouw organisatie en het in kaart brengen van de eisen waaraan voldaan moet worden.

Welke verplichtingen schrijft de NIS2-richtlijn voor?

  • Zorgplicht: je bent verplicht om zelf een risicobeoordeling te doen en op basis daarvan passende maatregelen te nemen.

  • Meldplicht: incidenten moeten binnen 24 uur gemeld worden bij de toezichthouder.

  • Toezicht: organisaties die onder de richtlijn van NIS2 vallen, komen onder toezicht te staan.

Doe alvast de check op de website van de rijksoverheid en bekijk of jouw organisatie valt onder de NIS2-richtlijn.

Benieuwd geworden naar wat de NIS2- wetgeving inhoudt en wat het specifiek betekent voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op of vul het contactformulier in.

Waarom Accensys?

Al sinds 1996 staat Accensys voor betrouwbaarheid, servicegerichtheid en innovatie. Wij verzorgen de Hosted Adviesbox snel en vellig, zodat jij je kunt richten op jouw corebusiness.

Deze partners hebben al profijt van onze ICT-security:

Meer weten?

Wil je meer weten over de ICT-security van jouw bedrijf of de NIS2-richtlijn? Neem contact op om de huidige situatie in kaart te brengen, of neem vrijblijvend contact op met een andere vraag.

Onze supportmedewerkers staan klaar om je vragen te beantwoorden.