Accensys-logo.svg

NIS2 uitgelegd: vereisten en richtlijnen voor jouw organisatie 

De NIS2-wetgeving is een nieuwe Europese richtlijn die de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Europese Unie wil verbeteren. Deze wetgeving bouwt voort op de oorspronkelijke NIS-richtlijn en introduceert strengere en uitgebreidere beveiligingsmaatregelen. In deze blog bespreken we wat NIS2 inhoudt, welke bedrijven eraan moeten voldoen en welke stappen je als bedrijf moet ondernemen.

Wat is NIS2?

De NIS2-wetgeving is ontworpen om te reageren op de toenemende dreiging van cyberaanvallen en de groeiende afhankelijkheid van digitale technologieën. Het doel is om een hoog niveau van gemeenschappelijke beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de hele Europese Unie te waarborgen.

Welke bedrijven vallen onder de NIS2-wetgeving?

NIS2 breidt de lijst van sectoren die onder de wetgeving vallen aanzienlijk uit. O.a. Bedrijven in de volgende sectoren moeten aan de nieuwe gestelde eisen voldoen:

Je kunt controleren of jouw organisatie onder de NIS2-wetgeving valt via de NIS2 Zelfevaluatie.

Welke verplichtingen schrijft de NIS2-richtlijn voor? 

Als je organisatie onder de NIS2-wetgeving valt, moeten er aan de volgende verplichtingen voldaan worden: 

  1. Zorgplicht: alle organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen dienen zich te houden aan de zorgplicht. Je bent verplicht om zelf een risicobeoordeling te doen en op basis daarvan passende maatregelen te nemen.
  2. Meldplicht: incidenten moeten binnen 24 uur gemeld worden bij de toezichthouder.
  3. Toezicht: organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen, komen onder toezicht te staan van een onafhankelijke toezichthouder. 

Maatregelen om te voldoen aan de NIS2-wetgeving

Om te voldoen aan de NIS2-wetgeving, dien je passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van je netwerk- en informatiesystemen te waarborgen. Dit omvat:

Daarnaast zijn er specifieke vereisten waar je aan moet voldoen:

Door deze maatregelen te implementeren, zorg je ervoor dat je organisatie niet alleen voldoet aan de NIS2-wetgeving, maar ook beter beschermd is tegen cyberdreigingen.

Wacht niet af en voldoe vandaag nog aan de NIS2-wetgeving

De NIS2-wetgeving is een belangrijke stap vooruit in de cyberbeveiliging binnen de Europese Unie. Door strengere en uitgebreide maatregelen te introduceren en te handhaven, worden bedrijven aangemoedigd hun werkomgeving beter te beveiligen tegen cyberdreigingen. 

Het is essentieel dat bedrijven die onder de NIS2-richtlijn vallen nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze volledig voorbereid zijn op de naleving van deze nieuwe wetgeving. De Rijksoverheid adviseert bedrijven om niet af te wachten totdat alle wet- en regelgeving duidelijk is. De risico’s die bedrijven en hun systemen lopen, zijn er nu ook al. Organisaties die nu al in actie komen beveiligen zich niet alleen tegen bestaande risico’s, maar zijn straks ook beter voorbereid als de NIS2-wetgeving ingaat. Met RMM-Pro en de Moderne Werkplek van Accensys kun je de vervolgstap zetten in dit proces. Daarnaast helpt DMARC en ICT-security ook bij het beveiligen van je organisatie.

Wil je zeker weten dat jouw bedrijf voldoet aan de NIS2-wetgeving? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.